Poštovné po celej SR úplne ZADARMO

Erektílna dysfunkcia (ED) – všetko o príčinách, prejavoch, liečbe a zmenách, ktoré by ste mal ihneď podstúpiť

1/52/53/54/55/5 (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Erektilná dysfunkcia. Podľa prieskumov ňou trpí až 54 % mužov vo veku 35 až 65 rokov. Ide o najčastejší sexuálny mužský problém.

Medzi jej hlavné príčiny patrí diabetes, obezita, alkoholizmus, závislosť na omamných látkach, fajčenie či kardiovaskulárne choroby.

DOZVIETE SA:

 • Čo to erektilná dysfunkcia vlastne je?
 • Ako sa prejavuje?
 • Aké sú jej ďalšie príčiny?
 • Dá sa liečiť alebo sa s tým už muž musí navždy zmieriť?

Všetko nájdete v tomto komplexnom článku o erektilnej dysfunkcii.

erektílna dysfunkcia

 

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia je stav, kedy muž dlhodobo nemôže dosiahnuť normálnu a pevnú erekciu a nemôže tak mať uspokojivý sexuálny styk.

Stretnúť sa môžete aj s ľudovými výrazmi, ako „nepostavil sa mu”, „už mu tak tvrdo nestojí”, „je impotent”. Najčastejšie ide o problém spojený s kardiovaskulárnym ochorením.

Prvé zmienky o erektilných dysfunkciách popisujú už starí Egypťania pred viac ako dvomi tisíckami rokmi.

Podľa Wikipedie sa pojmom erektilná dysfunkcia (skrátene ED) označujú u mužov pretrvávajúce ťažkosti pri dosahovaní a udržaní erekcie dostatočnej pre úplný pohlavný styk. Často sa používa výraz impotencia.

ED však nemá nič spoločné s plodnosťou alebo schopnosťou prežívať orgazmus. ED postihuje erekciu, a tým znemožňuje sa do tohto štádia vôbec dostať.

V súčasnosti trpí erektilnou dysfunkciou približne 160 miliónov mužov po celom svete.

A nehovoríme iba o nízkopríjmovej sociálnej skupine, ale o všetkých mužoch bez ohľadu na sociálne postavenie, výšku platu alebo kvalitu vzdelania.

Bohužiaľ sa zo všetkých týchto mužov príde liečiť iba zhruba 10 %. A to je veľmi málo.

BEZPEČNÝ TIP:

Kanadský Vimax síce erektilnú dysfunkciu nelieči, každopádne podporuje erekciu a funguje aj ako prevencia pred ED. 

tablety vimax na erekciu

 

SLOVNÍK: Erektívna dysfunkcia

Nesprávne sa niekedy medzi ľuďmi a vo vyhľadávaných na internete objavuje aj pojem erektívna dysfunkcia. To je ale nesprávne pomenovanie tohto problému.

Jediný správny názov problému s erekciou je erektilná dysfunkcia.

 

Erektilná dysfunkcia u mladých

Možno si teraz hovoríte, že sa vás to netýka, že je erektilná dysfunkcia problémom len seniorov. Bohužiaľ je ale opak pravdou.

Dokonca už aj dvadsaťroční mladí muži môžu mať problémy s erekciou. Erektilná dysfunkcia predstavuje u veľmi mladých mužov najčastejšie prediktor nejakého závažného kardiovaskulárneho ochorenia v časovom horizonte 2 – 5 rokov.

Pokiaľ ste teda veľmi mladý a nemáte zatiaľ žiadne iné zdravotné ťažkosti, rozhodne to nepodceňujte a navštívte svojho lekára.

Môže totiž ísť o nejaké veľmi závažné ochorenie, ktoré je síce ešte skryté a nespôsobí vám žiadne iné ťažkosti, ale, ale do pár rokov to môže byť vážny problém.

 

Čo nie je erektilná dysfunkcia?

Na druhej strane si nepleťte erektilnú dysfunkciu a predčasnú ejakuláciu.

 • Erektilná dysfunkcia je stav, kedy muž nemôže dosiahnuť pevnú erekciu a nemôže tak vôbec dôjsť k sexu.
 • Kým pri predčasnej ejakulácii muž väčšinou erekciu dosiahne, dokonca môže dôjsť k sexu, ale veľmi rýchlo, do niekoľkých sekúnd, sa urobí, a teda nie je jeho partnerka dostatočne uspokojená.

 

Stupne erektilnej dysfunkcie

Erektilná dysfunkcia nie je len jedna. Existujú hneď štyri stupne erekcie.

 1. stupeň tvrdosti erekcie – penis je trochu zväčšený oproti bežnému stavu, ale ešte nie je úplne pevný. Pokiaľ počas sexuálnej stimulácie pravidelne dosahujete tento stupeň erekcie, mali by ste neodkladne navštíviť svojho ošetrujúceho lekára.
 2. stupeň tvrdosti erekcie – penis je tvrdší, ale stále mu chýba dostatočná tvrdosť pre vniknutie do vagíny. Pokiaľ sa to stáva pravidelne, je opäť potrebné zvážiť návštevu odborníka.
 3. stupeň tvrdosti erekcie – penis je tvrdý a pripravený na vniknutie do vagíny, ale stále nie je celkom pevný.
 4. stupeň tvrdosti erekcie – je ten správny a ideálny stav erekcie.

 

Príčiny erektilnej dysfunkcie

Erektilná dysfunkcia môže vzniknúť na základe najrôznejšej plejády faktorov a podnetov. Základný strojca týchto problémov delíme na organické (vaskulogénne, neurogénne, endokrinné, diabetické, anatomické) a psychogénne.

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. dopĺňa:

ED je zhruba v 80 % podmienená príčinou organickou, zvyšných 20 % pripadá na príčiny psychogénne.

Z organických príčin je najčastejšia porucha vaskulogénna, ktorá vedie k nedostatočnému prietoku krvi do kavernóznych telies penisu.

Z vaskulogennych príčin prevažuje ateroskleróza cievnej steny a porucha funkcie cievneho endotelu, ktorá aterosklerózu väčšinou sprevádza, ale môže byť príčinou ED sama o sebe.

 

Medzi najčastejšie a najbežnejšie spúšťače erektilnej dysfunkcie patrí:

 • vysoký krvní tlak,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • parkinsonova choroba,
 • hypospádia,
 • peyronieho choroba,
 • kardiovaskulárne choroby,
 • nízka hladina testosterónu v tele,
 • fajčenie,
 • alkoholizmus,
 • roztrúsená skleróza,
 • ateroskleróza,
 • neurologické ochorenie,
 • kardiovaskulárne ochorenie,
 • chirurgické zákroky,
 • psychické zmeny.

MUDr. Václav Urbánek, CSc. vysvetľuje pôvod erektilnej dysfunkcie:

Väčšina prípadov erektilnej dysfunkcie má pôvod vo viac než jednej príčine. Inými slovami poruchy stoporenia dosť často vznikajú viacfaktorovo či multifaktoriálne.

Aj u tých mužov, kde je erektilná dysfunkcia daná hlavnou príčinou organickou, možno povedať tkanivovou, sa pri málo úspešných pokusoch o pohlavné styky zákonite pridružuje individuálne rôzne veľká psychická nadstavba.

 

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, hlavná fyzioterapeutka FYZIOkliniky, popisuje:

Problémy s erekciou bývajú len z jednej pätiny psychogénneho pôvodu, hoci ide často o spojité nádoby, za zvyšných 80 percent prípadov môžu predovšetkým štrukturálne, teda telesné príčiny.

Tie najčastejšie súvisia so stavom cievnej steny. K poruchám dochádza, keď toporivé telieska v penise nie sú dostatočne naplnené krvou, čo znemožňuje aktiváciu spúšťacieho alebo udržovacieho mechanizmu erekcie.

Stav a priechodnosť drobných ciev, ktoré privádzajú krv do toporivých teliesok, závisia od veku a životného štýlu jedinca.

 

Psychogénna erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia súvisí aj s vaším psychickým rozpoložením, ako uvádza uznávaný odborník v oblasti sexuológie MUDr. Václav Urbánek, CSc:

Pri vzniku výrazných porúch stoporenia penisu (odborne povedané pri vzniku erektilnej dysfunkcie) sa môže uplatňovať celý rad rozmanitých príčin, ktoré sa v mnohých prípadoch rôzne kombinujú.

Podieľať sa môžu jednak faktory psychické, a to „neistota z očakávania“, partnerské či manželské konflikty, nedostatok sebadôverya pokles nálady v dôsledku stresu, depresie, situačné či generalizované úzkosti.

A ďalej to môžu byť faktory organické, v prvom rade cievne (tepnové, žilové, poprípade kombinácia obidvoch zložiek) a faktory prameniace z porúch nervovej sústavy, ďalej príčiny miestne alebo lokálne vrátane anomálií a zápalových ochorení pohlavných orgánov, stavy po operáciách (najmä prostaty), úrazy panvy, odchýlky vo fungovaní žliaz s vnútornou sekréciou.

Dobre je známy vzťah erektilných dysfunkcií k niektorým celkovým ochoreniam, ako je zvýšený krvný tlak, cukrovka či kôrnatenie tepien alebo ateroskleróza.

Nezriedka sa môžu uplatňovať vplyvy toxické (nikotín u silných fajčiarov, alkohol alebo iné návykové látky) a liekové (napríklad pri nutnosti dlhodobo užívať tablety proti zvyšovaniu krvného tlaku).

Na vine môžu byť aj najrôznejšie psychické poruchy, depresie, prepracovanosť, stres či len obyčajný strach.

Vídam veľa mužov okolo štyridsiatky a päťdesiatky, ktorí sú veľmi úspešní vo vysoko stresujúcej práci a množstvo z nich má erektilnú dysfunkciu,uvádza doktor Kevin Alan Walker.

 

Príznaky erektilnej dysfunkcie

Ako sa erektilná dysfunkcia pozná?

Erektilná dysfunkcia sa prejavuje neschopnosťou dosiahnuť normálnu a pevnú erekciu, nedostatočným stoporením penisu a neschopnosťou udržať erekciu. Avšak vždy, za každých okolností, je potrebné túto poruchu prebrať so svojím lekárom a stanoviť správnu diagnózu.

Lekári totiž vravia, že nie každé zlyhanie môžeme považovať za poruchu erekcie.

 • Jedno zlyhanie ešte erektilnú dysfunkciu neznamená.
 • Až pokiaľ sa tieto prejavy objavujú príliš často a dostatočne dlho, minimálne šesť mesiacov, môže ísť o skutočný problém.

Táto porucha má vplyv nielen na sexuálne zdravie muža, ale ovplyvňuje aj celkový zdravotný stav, partnerské, rodinné vzťahy a tiež radosť zo života.

 

Vyšetrenie erektilnej dysfunkcie

Pokiaľ máte ťažkosti s erekciou, nie je nič jednoduchšie ako navštíviť svojho ošetrujúceho lekára. Dohodnite si s ním schôdzku a zverte sa mu so svojimi problémami.

Presne mu popíšte, v čom je problém, čo vás ťaží a s čím by ste potrebovali pomôcť. Možno zistíte, že ste úplne normálny a že žiadne ťažkosti nemáte.

Vyšetrenie nie je nijako bolestivé ani nepríjemné. V prvom rade sa totiž musíte zo svojich ťažkostí vyrozprávať. Nič viac, nič menej. Len sa skrátka zverte svojmu lekárovi.

HODÍ SA VÁM: Ako zlepšiť erekciu sám doma a svojpomocne ešte pred návštevou urológa?

Pokiaľ sa mu nebude situácia pozdávať, môže si vás prehliadnuť. Zatiaľ ale stále ide o tradičné vyšetrenie u lekára, z ktorého nemusíte mať strach.

Pokiaľ to je nutné, môže vás doktor poslať za urológom či za sexuológom. Tí už budú danú situáciu hodnotiť zo svojho odborného pohľadu.

Môže vám byť odporučená špeciálna liečba alebo len viac pokoja a odpočinku. To už potom záleží od vašich konkrétnych problémov.

Pre úspešnú liečbu je totiž najdôležitejšia správna diagnostika tohto ochorenia.

 

Liečba erektilnej dysfunkcie

Ako sa zbaviť erektilnej dysfunkcie? Ako na erektilnú dysfunkciu? Ako sa lieči erektilná dysfunkcia? Erektilná dysfunkcia sa lieči niekoľkými možnými spôsobmi.

 

Lieky na erektilnú dysfunkciu

Asi najznámejšou a najpopulárnejšou formou liečby erektilnej dysfunkcie je liečba liekmi na erektilnú dysfunkciu. „Modrá pilulka”, „Španielske mušky”, „Tabletka lásky”. Asi už tušíte, kam tým mierime. Áno, spadá sem svetoznáma Viagra, a ďalej aj Spedra, Levitra, či Cialis.

Ide o lieky patriace do kategórie inhibítorov fosfodiesterázy typu 5. Tieto lieky napomáhajú v uvoľňovaní oxidu dusnatého z neurónov v penise, a tým vyvolávajú v bunkách hladkého svalstva kaskádu dejov, čoho výsledkom je erekcia.

MAJTE PREHĽAD: Rozdiely medzi liekmi na erekciu a doplnkami stravy.

 

Liečba rázovou vlnou

Druhou možnosťou liečby erektilnej dysfunkcie je liečba rázovou vlnou. Rázová vlna je akustické vlnenie podobné napríklad ultrazvuku.

Úspešnosť tejto liečby sa udáva v rozmedzí 50 – 82 %. Je celkom bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie účinky.

Pacienti liečbu veľmi dobre znášajú, preto nie sú potrebné dokonca ani žiadne analgetiká. Liečba rázovou vlnou vyjde na zhruba 10 000 Kč – 20 000 Kč. Liečba nie je hradená poisťovňou.

 

Chirurgická liečba erektilnej dysfunkcie

V prípade, že predošlé dve možnosti zlyhajú, tabletky nezaberajú a ani liečba rázovou vlnou nemá požadovaný efekt, prichádza na scénu chirurgická liečba erektilnej dysfunkcie ako liečba poslednej línie.

Ide o implantáciu penilného implantátu do penisu, ktorý dokáže doslova stlačením jedného tlačidla vyvolať erekciu.

Lekári udávajú takmer 100 % efektívnosť tohto riešenia. Na druhej strane prináša so sebou táto operácia klasické riziká spojené s chirurgickým zákrokom. Človek teda musí zvážiť, či mu to za to skutočne stojí.

Bohužiaľ implantát je iba „konštrukcia“, ktorá drží penis vo vzpriamenom stave, ale samotná kondícia penisu sa zákrokom nezlepšuje.

 

Okamžitá zmena životného štýlu

V neposlednom rade súvisí s akoukoľvek liečbou erektilných ťažkostí aj zmena životného štýlu.

Nie je možné liečiť erektilnú dysfunkciu akoukoľvek metódou a k tomu fajčiť niekoľko škatuliek cigariet denne, byť závislý na omamných látkach, mať nadváhu alebo nejaké kardiovaskulárne ochorenie.

V prvom rade je teda potrebné urobiť razantnú zmenu vo svojom vlastnom živote, zlepšiť svoj životný štýl, dať svoj zdravotný stav do poriadku až potom je možné premýšľať nad kvalitou erekcie a partnerského vzťahu.

Nemusíte sa ale ničoho báť. Úspešnosť liečby erektilnej dysfunkcie je dnes veľmi vysoká. Pokiaľ sa teda odhodláte k prvému kroku, a to k návšteve lekára, máte prakticky vyhraté. Základnou podmienkou je totiž presná diagnostika.

 

Prírodná liečba erektilnej dysfunkcie a podpora erekcie

Samozrejme existujú alternatívne spôsoby liečby erektilnej dysfunkcie. Ich úspešnosť je síce diskutabilná, ale mnohým mužom už pomohla. Preto si tu spomenieme aj prírodnú liečbu erektilnej dysfunkcie.

Do tejto kategórie spadajú najmä bylinky, prírodné zložky, extrakty z rastlín a doplnky stravy. Ide o úplne neškodnú formu liečby, ktorá so sebou neprináša žiadne vedľajšie účinky. Otázkou však zostáva, nakoľko je naozaj účinná.

Mnohí odborníci jej účinky prirovnávajú iba k placebo efektu, iní jej skutočne veria. Záleží len na vás, na akú stranu sa prikloníte.

NAUČTE SA: Ako konečne vybrať účinný a bezpečný doplnok na erekciu, ktorý pomôže?

Medzi najúčinnejšie bylinky v zlepšení erektilnej dysfunkcie patrí Maca peruánska, Kotvičník zemný, Ginkgo biloba, Ženšen pravý či Saw palmetto.

Avšak v tomto prípade nejde o oficiálnu cestu liečba erektilnej dysfunkcie. Bylinky vám síce môžu pomôcť tonizovať erekciu, ale nemôžu vám úplne vyliečiť vaše problémy v posteli. Preto je vždy najlepšie obrátiť sa na svojho praktického lekára.

Kanadský VIMAX obsahuje tieto najsilnejšie byliny s prekrvujúcim účinkom. 

Mierne, ale dlhodobo rozťahuje cievy v penise, vďaka čomu spevňuje a posilňuje erekciu.

tablety vimax na erekciu

 

SLOVO REDAKCIE:

Erektilná dysfunkcia je v dnešnej dobe veľmi dobre liečiteľná. Základným stavebným prvkom úspechu je však návšteva lekára.

Človek sa nesmie báť ani hanbiť hovoriť o svojich ťažkostiach s odborníkom. Len tak môžete docieliť úspech a konečne vyriešiť svoje ťažkosti.

Obrátiť sa môžete nielen na svojho praktického lekára, ale aj na urológa alebo sexuológa. Tí všetci vám radi podajú pomocnú ruku. A ani vás to nebude bolieť. Stačí sa iba zveriť.

 

ĎALŠIE ČLÁNKY O PRÍČINÁCH, PREJAVOCH A LIEČBE EREKTÍLNEJ DYSFUNKCIE

Erektílna dysfunkcia – príčiny, prejavy, rýchla liečba
Metódy liečby erektílnej dysfunkcie
Diabetes spôsobuje erektílnu dysfunkciu
Pomôžu s ED esenciálne oleje?

 

Už za 3 pracovné dni u vás doma
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr v Praze