Poštovné po celej SR úplne ZADARMO

Hypogonadizmus u mužov – ako podporiť slabú funkciu semenníkov?

1/52/53/54/55/5 (Žádné hodnocení)
Loading...

Hypogonadizmus je stav, keď má naše telo narušené fungovanie reprodukčného systému. Ide o syndróm, pri ktorom dochádza k narušeniu vývoja pohlavných hormónov. Najprv si objasníme pojmy a potom si ich bližšie vysvetlíme.

Okrem troch nižšie uvedených porúch sa toto ochorenie môže prejaviť s postupujúcim vekom alebo v dôsledku obezity. Môže ísť aj o vrodený či získaný hypogonadizmus, ktorý sa vyskytuje pri primárnom aj sekundárnom hypogonadizme.

hypogonadizmus

Rast pŕs, úbytok svaloviny a testosterónu – viditeľné príznaky hypogonadizmu

 

Druhy hypogonadizmu

Primárny hypergonadotropný hypogonadizmus

Primárny hypogonadizmus vzniká porušením testikulárneho tkaniva, čo vedie k narušeniu funkcie semenníkov zodpovedných za produkciu mužských pohlavných hormónov. Pri primárnom hypogonadizme, teda princípe spätnej väzby, sa vyskytuje hladina gonadotropných hormónov LH a FSG.

 

Príčiny primárneho hypogonadizmu

 

Sekundárny hypogonadotropný hypogonadizmus alebo centrálny hypogonadizmus

Sekundárny hypogonadizmus je porušenie sexuálnych žliaz a vzniká v dôsledku porušenia hypotalamo-hypofýzového systému. Je narušená produkcia hormónov zodpovedných za syntézu androgénov so semenom. Redukujú sa hladiny gonadotropných hormónov a znižuje sa sekrécia hormónov so semenom.

 

Príčiny sekundárneho hypogonadizmu

Bez ohľadu na príčiny vzniku patológie dochádza v krvi pacienta k výraznému poklesu androgénov.

 

Normogonadotropný hypogonadizmus

Normogonadotropný hypogonadizmus je porušenie hypotalamo-hypofýzovej funkcie, pri ktorej je hladina gonadotropných hormónov normálna, ale hladina prolaktínu je zvýšená.

 

Príznaky hypogonadizmu

Symptómy hypogonadizmu sa odvíjajú podľa načasovania nástupu. Súvisia s vekom a dosť sa líšia v dobe pred pubertou od 11 do 12 rokov a po puberte.

Všeobecné symptómy hypogonadizmu predpubertálnej a postpubertálnej formy

VIETE, že kolísavá hladina pohlavných hormónov trápi starších mužov? Táto etapa života sa volá andropauza

 

Diagnostika a všeobecná skúška

Definícia povahy pubických vláken, čo je hlavný prejav hypogonadizmu u mužov. Charakterizujú ju pubikálne chlpy ženského typu a niekedy aj horizontálna línia rastu chlpov.

Potom sa stanovuje povaha sekundárnych sexuálnych charakteristík, skúma sa teda ochlpenie na tele, stavba tela a prítomnosť svalovej hmoty. Meria sa rozdiel medzi šírkou ramien a panvy. Šírka pliec by mala byť o 10 až 12 cm väčšia ako šírka panvy.

Potom prichádza na rad definícia obvodu pásu a indexu telesnej hmotnosti. Nakoniec sa skúma posúdenie vývoja pohlavných orgánov formou merania penisu vo vzpriamenej a uvoľnenej polohe a meranie objemu semenníkov.

Potom prichádza na rad laboratórny výskum a analýza hormónov, hlavne testosterónu, LH, FSH, prolaktínu, estradiolu, gonadoliberínu (GnRH) a spermioramu.

ČÍTAJTE TIEŽ: Ako prebieha vyšetrenie na spermiograme? 

 

Liečba hypogonadizmu

Bez ohľadu na to, kedy sa vyskytlo ochorenie a aký má pôvod, je v každom prípade predpísaná hormonálna terapia. Liečba je buď exogénnymi hormonálnymi liekmi, alebo stimulujúcou terapiou chorionickým gonadotropínom HG.

Stimulačná terapia HG je zameraná najmä na stimuláciu tvorby vlastného testosterónu a spermatogenézy. Stimulačná terapia je možná, pokiaľ sa po trojdennej injekcii HG v dávke 1500 až 2000 jednotiek zvýši hladina počiatočného testosterónu u pacienta o 50 až 60 %.

Stretnúť sa môžete s prípravkami HF, ako je Chorionický gonadotropín, Bigagonil, Horagon, Pregnil, Profazi, Ovitrel či Luveris.

 

Nedostatočná tvorba spermií

Zásadným problémom je znížená produkcia spermií. Hlavnou príčinou mužskej neplodnosti je potom neschopnosť produkovať dostatok zdravých spermií. Ide o azoospermiu, čo je stav, keď nie sú v ejakuláte žiadne spermie, alebo oligospermiu, keď je tam príliš málo spermií.

I keď je na oplodnenie potrebná jediná spermia, enzýmy z mnohých spermií sú potrebné na prekonanie ochranného obalu vajíčka, čo umožní jednej spermii prienik do cytoplazmy vajíčka.

MAJTE PREHĽAD: Čítajte najpodrobnejší článok o spermiách na slovenskom internete. 

 

Absencia spermií

Azoospermia, teda absencia spermatozoí v sperme môže nastať ako primárne zlyhanie semenníkov, následne zablokovanie vývodných kanálikov alebo ju zapríčiní predošlé podviazanie semenovodov. Kompletná azoospermia potom znamená neplodnosť. Obvyklé príčiny azoospermie si popíšeme.

 

Primárne zlyhanie semenníkov

Vznikne dôsledkom genetických faktorov, nezostúpených semenníkov, úrazu semenníkov alebo infekcie vírusom príušníc prekonanej až po puberte. Často však zostáva príčina nerozpoznaná. Pacienti s primárnym zlyhaním semenníkov majú malé a mäkké semenníky a naviac silno zvýšené plazmatické hladiny FSH. Nezostúpené semenníky je možné chirurgicky korigovať a obnovenie plodnosti je veľmi zriedkavé.

 

Blokáda vývodov

Niekedy riešiteľná chirurgicky, keď sa operujú pacienti s normálnou veľkosťou semenníkov a normálnou hladinou FSH. Výsledky sa odvíjajú od umiestnenia blokády, úspešnosť je maximálne 50 %, a to u pacientov s obštrukciou nadsemenníka spôsobenou kvapavkou.

Pohlavne prenosné choroby spôsobujú zápal nadsemenníka a zablokovanie systémov kanálikov potom vedie k trvalej azoospermii. Rovnaká azoospermia má často príčinu v agenézii, teda keď nadsemenník chýba alebo chýba časť vývodného systému vrátane semenovodu. Niektoré sú genetického pôvodu. Vrodený obojstranný defekt semenovodu je častý u pacientov s cystickou fibrózou.

 

Predošlé podviazanie chámovodov

Ide o stále častejšiu príčinu azoospermie v západných krajinách v Indii, kde ide o obľúbenú metódu antikoncepcie.

 

Chýbanie zárodočných buniek

U mnohých mužov s azoospermiou obsahujú semenotvorné kanáliky len Sertolliho bunky. Príčinou sú cytotoxické lieky, ožarovanie alebo faktory uplatňujúce sa počas vývoja plodu. Vo väčšine prípadov je ale opäť príčina neznáma.

Oligospermia alebo znížený počet spermií a príčiny

Niekedy sú spermie mierne poškodené, majú kratšiu životnosť a nestihnúť včas doputovať k vajíčku. Defekty spermií spôsobuje blokáda alebo poškodenie spermatických kanálikov spôsobená infekciou, najčastejšie kvapavkou.

Varikokéla môže byť dôvodom obmedzenia počtu spermií, rovnako, ako narušený vývoj semenníkov vďaka hormonálnej nerovnováhe. Častým dôsledkom je práve hypogonadizmus. Počet spermií znižujú niektoré toxíny, cigaretový dym a alkohol.

 

Protilátky proti spermiám

Spermie organizmus rozoznáva ako cudzie, pretože obsahujú len polovičný počet chromozómov. Pokiaľ sa sperma dostane do kontaktu s krvou, často dochádza k imunitnej odpovedi a produkcii protilátok proti spermiám.

Spermatogenéza práve preto prebieha v semenníkoch, kde je dostatočne oddelená imunologickou bariérou. Niekedy môže dôjsť k prieniku spermy cez bariéru a k vyvolaniu tvorby protilátok, ktoré sa dostávajú do semennej tekutiny, napadajú spermie, tie sa zhlukujú a strácajú schopnosť pohybu.

Pokiaľ sa takto imunitný systém raz senzibilizuje, je extrémne obtiažne zvrátiť proces. Vysoké dávky kortikosteroidov aspoň dočasne obmedzia množstvo protilátok a plodnosť je čiastočne obnovená.

 

Mužská neplodnosť

Prítomnosť imunologických faktorov bola zistená asi u 40 % párov s neobjasnenou príčinou neplodnosti a u 10 % mužov s neobjasnenou mužskou neplodnosťou. Neplodnosť páru nastane, pokiaľ cervikálny hlien u ženy produkuje protilátky proti spermiám, a tie nemôžu preniknúť krčkom maternice.

Častejšie však muž produkuje protilátky proti svojim vlastným spermiám. Protilátky proti vlastným spermiám sú v krvi mužov s podviazanými semenníkmi a po odstránení podviazania sú prítomné aj v semennej tekutine.

Jednostranná alebo obojstranná nepriechodnosť pohlavného traktu môže byť vrodená alebo získaná. Zápaly nadsemenníkov alebo varikokéla sú často spojené s autoimúnnou odpoveďou proti spermatozoím.

 

Hypogonadizmus a neplodnosť

Mužský hypogonadizmus je spôsobený ochorením semenníkov alebo poruchou v hypofýze vyvolávajúcou zníženú sekréciu gonadotropných hormónov. Hypotalamicko-hypofýzové ochorenie je zvýšená alebo znížená sekrécia hypotalamických alebo hypofýzových hormónov a je vzácnou príčinou neplodnosti. Pokiaľ je porucha diagnostikovaná ako dôvod neplodnosti, sú výsledky liečenia veľmi dobré.

 

Hypergonadotropný hypogonadizmus

Porucha je charakterizovaná vysokými hladinami gonadotropínov v krvi, ale semenníky na stimuláciu nereagujú. Príčinou je primárne zlyhanie semenníkov a liečba má minimálnu odozvu. Vzácne je na neplodnosť účinná empirická hormonálna liečba.

 

Hypogonadotropný hypogonadizmus

Pacienti, ktorí majú normálne semenníky, ale k tomu nedostatočnú hladinu hypofýzových hormónov na ich stimuláciu, mávajú ťažkosti v hypofýze alebo v hypotalame. Môže za to úraz v časti spodiny lebečnej, nádor, infekcie či rôzne endokrinné abnormality.

Liečba spočíva v podávaní hormonálnych prípravkov. Pri hypofýzovej poruche gonadotropínov a poruche hypotalamickej sa podáva GnRH.

 

Chromozomálne abnormality

Vysoký počet pohlavných chromozómov zapríčiňuje poruchu mužského pohlavného ústrojenstva. Klinefelterov syndróm je doprevádzaný neplodnosťou a je pri ňom jeden alebo viac chromozómov X naviac.

Syndróm postihuje 1 z 500 chlapcov a riziko postihnutia stúpa s vekom matky. Klinefelterov syndróm je spojený s azoospermiou. Prítomnosť chromozómu X naviac nemá pred pubertou vplyv na semenníky, ale v puberte potom dochádza k masívnej deštrukcii semenotvorných kanálikov.

Na počiatku puberty semenníky rastú, neskôr sa objaví atrofia a zväčšenie pŕs. Neexistuje liečba, ale podávanie mužských hormónov ovplyvňuje sekundárne pohlavné znaky, ako rast fúzov a svalstva.

Pokiaľ máte jeden nadbytočný Y chromozóm, ide o rôzny stupeň poškodenia spermatogenézy, až k zástave tvorby spermií. Na povrchu vajíčok a spermií sú molekuly, ktoré často vykazujú funkciu vzájomného spojenia a oplodnenia vajíčka, ktoré tiež môžu vyvolať aj neplodnosť.

 

Ako zvýšiť kvalitu spermií?

 

Tipy, ako zvýšiť kvalitu a počet spermií aj objem ejakulátu

TIP: Pre zdravie semenníkov je nevyhnutné ich samovyšetrovanie. Kliknite a čítajte, ako na to

Doplnenie testosterónu - 12 krokov k spoľahlivej mužnosti
Testosterónové injekcie dokážu zruinovať erekciu a poškodiť zdravie!
Už za 3 pracovné dni u vás doma
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr v Praze