Poštovné po celej SR úplne ZADARMO

Má erektílna dysfunkcia vplyv na pracovnú produktivitu? Štúdia od Pfizeru súvislosť potvrdzuje.

1/52/53/54/55/5 (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Erektílna dysfunkcia celosvetovo ovplyvnuje podstatné množstvo mužov. Nedávna štúdia financovaná priemyselným odvetvím využila dáta z 8 zemí a pýta sa, či tento zdravotný problém môže znížiť produktivitu v zamestnaní.

erektílna dysfunkcia a produktivita

 

Lekári definujú erektílnu dysfunkciu (ED) ako neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu, ktorá je dostatočne pevná pre pohlavný styk.

Aj cez to, že výpočet prevalencie je náročný, odhaduje sa, že ED ovplyvňuje viac ako polovicu mužov vo veku 40 – 70 rokov.

Je znepokojivé, že problém stále narastá. Podľa štúdie sa v roku 1995 ED týkala „iba“ 152 miliónov mužov na celom svete.

Autori štúdie predpovedajú, že v roku 2025 bude toto číslo viac ako dvojnásobné, a teda 324 miliónov.

Ako sa ED stáva stále bežnejšou, vedci sú odhodlanejší porozumieť, ako môže stav ovplyvniť populáciu obecne.

Autori poslednej štúdie, ktorá bola zameraná na tento problém, sa sústredili predovšetkým na „stratu pracovnej produktivity, zníženie aktivity a kvality života súvisiacu so zdravím„.

Štúdia pracuje s dátami z 8 zemí: Brazília, Čína, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia a Spojené štáty. Svoje závery vedci publikovali v The International Journal of Clinical Practice.

 

Dôsledky erektílnej dysfunkcie až za hranice spálne

Staršie štúdie ukázali, že ED môže negatívne ovplyvniť kvalitu života. Iba niektoré z nich sa však sústredili na vplyv ED na pracovnú produktivitu.

Aj napriek tomu, že na tieto otázky sa zamerali vedci z rôznych zemí, je štúdie ťažké porovnať. Dôvodom je hlavne použitie rozdielnych výskumných metód pre posúdenie ED a kvality života.

Autori súčasnej štúdie si kládli za cieľ vytvorenie „robustnejšieho a konzistentnejšieho prístupu“. K výskumnému šetreniu použili autori dotazníkové dáta od 52 697 mužov vo veku od 40 do 70 rokov. Dotazník zahŕňal otázky ohľadom príznakov ED v posledných 6 mesiacoch, zhoršenie v práci a ďalších aktivitách a vlastné hodnotenie kvality života.

Prieskum zaznamenal aj informácie o rade ďalších faktorov vrátane veku, príjmu domácnosti, zamestnaní, rodinnom stave, stupni vzdelania, obecnom zdraví, body mass indexe (BMI), užívaní tabaku a ďalších zdravotných záležitostí.

Pracovná produktivita bola hodnotená pomocou dotazníku, ktorý pokrýval okrem iného aj absenciu a nutnosť byť stále v práci.

  • naprieč všetkými krajinami sa ukázalo, že ED sa týka 49,7 % účastníkov výskumu
  • prevalencia kolísa od 45,2 % vo Veľkej Británii do 54,7 % v Taliansku

 

Demografia erektílnej dysfunkcie – u koho sa prejavuje najčastejšie?

U mužov s ED bola častejšia obezita, fajčenie tabaku, nadmerné pitie alkoholu a nedostatok cvičenia. Tiež sa u nich častejšie vyskytovali zdravotné problémy. Všetky tieto premenné môžu potenciálne znížiť produktivitu v praci, takže ich vedci vo svojej analýze zohľadnili.

Podľa očakávania ED významne ovplyvnila produktivitu práce aj po zohľadnení vyšišie uvedených premenných.

„Po kontrole kovariačných premenných mali muži s ED oproti mužom bez ED vyššiu mieru zhoršenia v U.S. (11-krát väčšie zhoršenie celkovej produktivity práce).“

Najvýraznejšie zhoršenie produktivity bolo vo Veľkej Británii, kde bola produktivita 2,66-krát nižšia u mužov s ED než u mužov bez ED.

  • vo všetkých oblastiach muži s ED mali v posledných 7 dňoch väčšiu absenciu z dôvodu choroby než muži bez ED (7,1 % versus 3,2 %)
  • v prípade nutnosti byť stále v práci (22,5 % verzus 10,1 %) to bolo podobné

„Absencia, nutnosť byť v práci, celková strata produktivity práce a oslabenie aktivity boli u mužov s ED viac než dvojnásobné oproti mužom bez ED.“

Tiež predchádzajúca štúdia došla k záveru, že skóre kvality života vo všetkých oblastiach u jedincov s ED bolo nižšie, než u tých, ktorí ED nemajú.

„Táto štúdia ukazuje, že ED zostáva rozšíreným problémom, ktorý ovplyvňuje produktivitu práce a absenicu“, spoluautor štúdie Wing Yu Tang.

Starší autor Tarek Hassan dodáva:

„Všeobecné pokrytie dát, ktoré pramenia z 8 zemí, tiež naznačuje, že tento problém je všadeprítomný naprieč rôznymi krajinami.“

 

Spochybnenie zistení

Štúdia má výrazné obmedzenia. Po prvé, dotazníkové dáta môžu byť nespoľahlivé. Napríklad ľudia môžu chybne uvádzať, koľkokrát si brali voľno z práce, či už omylom alebo vplyvom iných príčin.

Ďalej vedci v tejto štúdii hodnotili ED pomocou 5-bodovej škály a nie pomocou lekárskeho hodnotenia. Škála ponúka spôsob, akým odpovedať na otázky ohľadom príznakov ED. Pohybuje sa od 1 (vôbec žiadne) do 5 (veľa).

Jedinci, ktorí sami seba hodnotili v rozmedzí 2 – 5 boli označení ako tí s ED. Je možné argumentovať, že jedinci, ktorí sa označili napríklad ako 2. stupeň, nemuseli spĺňať hranicu pre lekársku klasifikáciu ED.

Aj cez to, že vedci vo svojej analýze zohľadnili množstvo premenných, nedokážu potvrdiť, že ED spôsobuje pokles pracovnej produktivity. Jedná sa o prierezovú štúdiu.

Okrem toho mohli výsledky ovplyvniť ďalšie premenné, ktoré vedci do analýzy nezahrnuli.

Za všimnutie stojí fakt, že táto štúdia bola podporovaná Pfizerom, ktorý vyrába liek Viagra. Dvaja autori citovaní vyššie sú zamestnanci Pfizeru a ďalší traja autori tejto práce boli v dobe štúdie platenými konzultantami.

Navzdory týmto obmedzeniam sa jedná o zásadnú oblasť výskumu. Ako sa ED stáva stále viac rozšírenou, je dôležité pochopiť jej dopad na všetky aspekty života jednotlivca aj spoločnosti ako celku.

 

ĎALŠIE ČLÁNKY O PRÍČINÁCH, PREJAVOCH A LIEČBE EREKTÍLNEJ DYSFUNKCIE

Erektílna dysfunkcia – príčiny, prejavy, rýchla liečba
Metódy liečby erektílnej dysfunkcie
Diabetes spôsobuje erektílnu dysfunkciu
Pomôžu s ED esenciálne oleje?

 

Už za 3 pracovné dni u vás doma
Diskrétní balení a doručení
60 denní garance na vrácení peněz
Osobní odběr v Praze